Type Alias swc_common::input::SourceFileInput

source ·
pub type SourceFileInput<'a> = StringInput<'a>;

Aliased Type§

struct SourceFileInput<'a> { /* private fields */ }